برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. روز مهندس را به جامعه مهندسین کشورم ایران تبریک عرض مینمایم.

همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، وب سایت و وبلاگ شخصی “مهدی کاشانی” افتتاح گردید. منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در جهت بهبود کیفیت سایت و خدمات هستم.

با تشکر – مهدی کاشانی