دولت امریکا بیانیه قطعی برای شرکت مخابرات چینی Huawei ایجاد کرده.گزارشی در سال 2012 ادعا کرد که تجهیزات شبکه شرکت یک خطر امنیت ملی را ثبت کرده است, چیزی که باعث شده شرکت به طور عمده از اپراتوری در بازار امریکا کناره گیری کند. تا اندازه ای طعنه امیز , با این حال به نظر میرسد دولت امریکا در حال انجام کاری پر شباهت به کاری است که Huawei به آن محکوم شد.

روزنامه New York Times ادعا میکند که NSA در پشتی های خودش را مستقیما به سمت ارتباطات دور برد Huawei به منظور جمع اوری اطلاعات روی سخت افزار های این شرکت که ادعا میکند یک سوم جمعیت جهان را به هم وصل کرده است را باز کرده.

NSA همچنین ارتباطات مدیران ارشد شرکت را کنترل کرده و همچنین به دنبال ارتباطاتی بین Huawei و ارتش آزاد سازی مردم (که رییس این شرکت یکی از اعضای ان است) گشته.

با توجه به اسناد به دست آمده توسط New York Times و Der Spiegel از اسنودن ,NSA حتی میخواسته به تجهیزات شبکه که Huawei  به سایر کشور ها میفروخته نیز دسترسی پیدا کند تا بتواند هم از طریق کامپیوتر و هم تلفن به کنترل و جستجو بپردازد.

این ها متن هایی است که از اسناد لو رفته NSA به دست آمده:

بیشتر هدف های ما از طریق محصولات Huawei ارتباط برقرار میکنند.

ما میخواهیم مطمئن شویم که چطور از این محصولات بهره کشی کنیم تا به شبکه ای از علاقه مندی ها دسترسی پیدا کنیم.

(شامل شبکه های سراسر جهان)

یک مدیر ارشد بخش امریکا شرکت در مصاحبه با تایمز گفت:

جالب اینجاست که کاری که دقیقا انها با ما انجام میدهند همان کاری است که انها همیشه میگویند چینی ها درمورد ما انجام میدهند.

این فقط اخرین اتفاق در جریان جنگ امنیت مجازی بین امریکا و چین است.سال گذشته پنتاگون گفت که مقدار زیادی از حملات مجازی علیه آمریکا معلوم شده که از دولت چین سرچشمه میگیرد

برگردان ار:The Verge