با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تعرفه گمرکی ۱۱ قلم کالای ارتباطی و شبکه با حذف لفظ کیلویی از این ردیف تعرفه، اصلاح و به میزان ۴ درصد اعلام شد. کمیسیون ماده یک در ابتدای سال ۹۱، تعرفه ۱۱ قلم کالای ارتباطی و شبکه را ۴ درصد و یا به میزان کیلویی ۱۵هزارتومان تعیین کرده بود.بنابر گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رئیس کمیسیون شبکه این سازمان، بکار بردن لفظ کیلویی برای محاسبه تعرفه گمرکی این تجهیزات را یک توهین به صنف IT دانسته و اعلام کرده که این موضوع مورد اعتراض واردکنندگان و صنف آی‌تی قرار گرفته بود.
آزاد معروفی ادامه داده است که انواع مودم، سوییچ، رو‌تر و کالاهایی از این دست در اثر این تصمیم غیرکار‌شناسی و به بهانه تولید داخلی با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شدند که این موضوع باعث شد واردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان متضرر شوند. اما خوشبختانه با پیگیری‌ها و مکاتبات مداوم کار‌شناسان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون شبکه، کمیسیون ماده یک با اصلاح این تعرفه موافقت کرد.
وی در ادامه همچنین تاکید کرده که این سازمان همچنان اصرار دارد که در ادبیات موجود این ردیف تعرفه باید تغییرات مثبتی ایجاد شود چراکه اعضای کمیسیون شبکه معتقدند در متن اقلام تحت پوشش تعرفه کالاهای شبکه‌ای اشکلاتی وجود داردکه نیازمند اصلاح است.