استارتآپ اوبر که این روز ها با شرکت های تاکسیرانی سنتی بسیاری گلاویز است، حالا یک شرکت تاکسیرانی در سانفرانسیسکو علیه آن در دادگاه طرح دعوا کرده است.

روز چهارشنبه شرکت تاکسیرانی Flywheel در دادگاه ناحیه ای ایالات متحده از اوبر شکایت کرد، با این ادعا که اوبر با استفاده از میلیاردها دلار سرمایه ای که در اختیار دارد، قیمت ها را به طور وحشیانه ای کاهش داده تا دست سایر رقبا را کوتاه کند.

Flywheel در شکایت خود آورده است که: “اوبر تقریباً در سلطه بر بازار موفق عمل کرده است و پس از بیرون راندن تمامی رقبا با بهره گیری از تعرفه های غارتگرایانه اش، دیگر خیالش از بابت رقبا راحت خواهد شد و پس از آن قیمت ها را بی قید و بند افزایش خواهد داد. به گونه ای که برای مصرف کننده راه دیگری جز سفارش اوبر و پرداخت هر هزینه ای باقی نماند.”

شکی نیست که اوبر و رقیبش Lyft برای به زانو درآوردن رقیبان و یکدیگر، تعرفه هایشان را کاهش داده اند. هر دو با جذب میلیارد ها دلار از شرکت های سرمایه گذاری سرمایه خود را افزایش داده اند و فعلا به نظر میرسد که استراتژی اوبر در استفاده از این سرمایه در جهت ضربه زدن به Lyft و شرکت های تاکسیرانی باشد.

منبع: www.forbes.com